Wednesday, December 27, 2017

Warhammer Underworlds: Shadespire โมเดลการ์ดเกมสงครามเมืองกระจกต้องสาป


มีเพียงนักรบที่กล้าหาญที่สุดเท่านั้นที่จะเอาชีวิตรอดออกไปจากเมือง Shadespire ได้! Warhammer Underworlds: Shadespire คือเกมที่ผสมผสานการ์ดและโมเดลเข้าด้วยกันได้อย่างยอดเยี่ยม! ผู้เล่นแต่ละคนจะมาพร้อมกองการ์ดที่จัดมาเป็นพิเศษ โมเดลนักรบเผ่าต่างๆในโลกของ Warhammer: Age of Sigmar และสนาม Grid ตารางของฝั่งตน ผู้เล่นทั้ง 2-4 คนจะประกบตารางสนามของตนเข้าด้วยกัน รวมเป็น Arena อันกว้างขวาง และส่งนักรบของตนเข้ามาห้ำหั่นทำภารกิจเก็บ Glory Points แห่งเกียรติยศเพื่อเป็นหนึ่งในสมรภูมิแห่ง Shadespire!